Sojabaserat proteinpulver är ett vegetabiliskt proteinisolat med medelsnabbt upptag. Det innehåller fullvärdigt protein med såväl metionin som cystein och per 100 gram proteinpulver är proteinmängden mellan 81 och 87 gram. Detta innebär att proteinmängden är högre än i vissa animaliska proteinpulver.

Det finns olika föreställningar kring huruvida sojabaserade produkter är hälsosamt eller inte och den största mängden forskning och studier visar på att det är bra eller åtminstone inte negativt att äta sojaprodukter. De negativa aspekter av soja som ibland hänvisas till är från forskning som antingen är gammal och senare har motbevisats eller forskning som har använt sig av bristfällig metodik och därmed saknar en viss giltighet.

En del av de saker som lyfts fram som negativa med soja är även sådant som gäller för växter i allmänhet och inte är något unikt för just sojabönan, såsom förekomsten av fytinsyra och lektiner som kan hämma visst mineralupptag i kroppen. Dess inverkan kan dock enkelt minimeras genom tillagning, blötläggning, groddning eller behandling av sojan på olika sätt. När sojan är i form av proteinpulver är den redan behandlad vilket innebär att varken fytinsyra eller lektiner är något som kommer märkas av. Dessutom bryts dessa två delar automatiskt ner i kroppen på grund av magsyran bland annat.
Ibland beskrivs soja som negativt på grund av att den innehåller fytoöstrogener, ett hormon som har vissa likheter med östrogen, men inte heller detta brukar vid vanlig användning påverka kroppen negativt. Vid samtliga studier som gjorts på män i ämnet har konsumtionen av soja varit långt över normalt intag per dag, och motsvarat mellan 12 och 14 portioner soja dagligen under lång tid. Detta ledde till att testpersonerna fick större bröst och erektionssvårigheter. Studierna visar dock att när mängden soja reducerades till normalt dagsintag upphörde symptomen som tidigare funnits.

Den mesta sojan som säljs i Sverige är antingen konventionellt odlad eller ekologiskt odlad. Det vanligaste är att den odlats någonstans i Europa, bland annat i Österrike. Det finns vissa
föreställningar om att sojan som säljs i Sverige är genmodifierad och det stämmer inte. I Sverige finns det strikta restriktioner mot genmodifierad mat generellt och om någon mat skulle vara genmodifierad måste det tydligt märkas ut enligt lag. Den genmodifierade sojan
som odlas runtom i världen, bland annat i regnskogsskövlade områden, är sojaprotein som ges till djur inom köttindustrin.

För de allra flesta finns det ingen anledning att undvika sojaprotein, såvida det inte föreligger allergier eller annan typ av känslighet för livsmedlet. Soja innehåller både protein, kolhydrater och fibrer samt flera olika B-vitaminer, E-vitamin och en mängd mineraler såsom fosfor, järn, kalium, kalcium, magnesium och zink.